Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrová elektráreň Fukušima

Jadrová elektráreň Fukušima bola donedávna elektrárňou s najvyšším inštalovaným výkonom na svete. Nachádza sa v oblasti Ohkuma a Naraha, vo Fukušime v Japonsku. V každom z desiatich blokov je inštalovaný reaktor BWR. Prvých šesť blokov sa tiež označuje ako Fukušima Daiichi a ďalšie štyri ako Fukušima Daini.

Celkový čistý elektrický výkon: 1 x 439 MW (1. blok)
4 x 760 MW (2. až 5. blok) + 5 x 1 067
Začiatok kom. prevádzky prvého bloku: 3/1971
Začiatok kom. prevádzky posledného bloku: 8/1987
Vlastník a prevádzkovateľ JE: Tokyo Electric Co.
Dodávateľ reaktora: General Electric Co. (Fukušima Daiichi),
Toshiba, Hitachi (Fukušima Daini)
Dodávateľ parogenerátora: General Electric Co. (Fukušima Daiichi),
Toshiba, Hitachi (Fukušima Daini)
detail
detail