Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jedlík Štefan Anián

11. 1. 1800 – 13. 12. 1895
slovenský fyzik – experimentátor

Študoval prírodné vedy na univerzite v Budapešti, kde v roku 1822 získal doktorát. Pôsobil ako profesor fyziky a poľnohospodárskych vied na Kráľovskej akadémii v Bratislave. Bol presvedčený o možnosti štiepenia atómov, i keď vtedajšie oficiálne stanovisko hlásalo nedeliteľnosť atómu. Jedlík bol fyzik – experimentátor, ktorý sa zaoberal náukou o elektrine. Ako katolícky kňaz bol ľahostajný k svojim vynálezom. Dal si patentovať iba jediný vynález – prístroj na výrobu sódovej vody 1826. Bol priekopníkom elektrotechniky. V rokoch 1827–28 skonštruoval a predviedol elektromagnetický prístroj, ktorý mal stály jednosmerný rotačný pohyb. Bol to vôbec prvý elektromotor, ktorý pracoval na elektromagnetickom princípe. V r. 1842 zostrojil malú štvorkolesovú elektrickú lokomotívu.

Jedným z jeho posledných vynálezov bol tzv. rúrový zberač blesku, ktorým vyvinul iskru – umelý blesk – dlhú až jeden meter. Š.A. Jedlík sa dožil obdobia, keď sa elektrická energia začínala uplatňovať v praxi na úžitok človeka a spoločnosti, k čomu sám prispel svojimi pokusmi a objavmi. Na medzinárodnej výstave vo Viedni vyznamenali Jedlíka medailou za pokrok a roku 1859 sa stal členom Maďarskej akadémie vied. Podľa odborných zdrojov Jedlík definoval princíp dynama v roku 1858. Z tohto obdobia pochádza jeho najvýznamnejší vynález – prototyp unipolárneho dynama.

detail
detail