Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Becquerel Henri Antoine

15. 12. 1852 – 25. 8. 1908
francúzsky vedec

Je objaviteľom rádioaktivity. Je nositeľom Nobelovej ceny spolu s manželmi Curieovými (1903; pozri Curie Pierre a Curie-Sklodowská Mária). Zaujímavé je, že jeho objav je vlastne následkom jeho chybnej hypotézy a náhody. Becquerel sa totiž dozvedel o objave lúčov X profesorom Röntgenom a formuloval hypotézu, že vlastnosť vysielať prenikavé žiarenie úzko súvisí s fosforescenciou. Túto hypotézu sa rozhodol dokázať experimentom tak, že ožaroval rôzne látky slnečným svetlom a potom ich nechal pôsobiť na fotografickú platňu, aby zistil, či opäť vyžarujú – fosforeskujú. Kontrolné vzorky neožaroval, takže by nemali fosforeskovať. Ako jednu z experimentálnych látok si Becquerel vybral aj uránovú soľ (náhodou?, nie nadarmo však sa hovorí, že náhoda praje pripraveným!), pri ktorej sa ukázalo, že žiarili obidve vzorky, bez ohľadu na to, či boli predtým osvietené. Teória o fosforescencii padla, ale rádioaktivita bola objavená. Na počesť profesora Becquerela nesie základná jednotka aktivity jeho meno.

detail
detail