Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bohunické spracovateľské centrum RAO

Bohunické spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov je komplex na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov do formy vhodnej pre konečné uloženie. Spracovateľské zariadenia sú určené na spracovanie a úpravu kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri vyraďovaní jadrovej elektrárne A1, z prevádzky jadrových elektrární V1, V2 a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov z celého Slovenska.

Na úpravu a spracovanie RAO sa v Bohunickom spracovateľskom centre používajú nasledovné technológie: triediace zariadenie pre pevné RAO, vysokotlakový lis na zmenšenie objemu nespáliteľných odpadov, spaľovacie zariadenie na redukciu objemu pevných a kvapalných spáliteľných RAO, zariadenie na koncentráciu kvapalných RAO a cementačné zariadenie pre spevňovanie a stabilizáciu koncentrovaných odpadov. V celom procese zaobchádzania s rádioaktívnymi odpadmi je finálnym produktom vláknobetónový kontajner zaplnený cementovou zmesou, resp. voľne uloženým pevným odpadom zaliatym cementovou zmesou určený na trvalé uloženie v Republikovom úložisku RAO v Mochovciach.

 

Úprava RAO v BSC
Úprava RAO v BSC
Interaktívna schéma

detail
detail