Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Braytonov cyklus s plynovou turbínou

Tepelný obeh pozostávajúci z adiabatickej kompresie pracovnej látky (plynu) v kompresore, izobarického ohrevu plynu, adiabatickej expanzie pracovnej látky v turbíne a z izobarického odvodu tepla plynu v chladiči. Tým sa pracovná látka dostáva do východiskového bodu a pracovný cyklus je ukončený. V prípade spaľovacej turbíny pracujúcej v otvorenom cykle je chladičom vlastne atmosféra Zeme.   

Pracovný cyklus spaľovacej turbíny GT13E2 s výkonom 160 MW.
Vstupná teplota spalín: 1 100 °C
Tlak vzduchu po kompresii: 1,5 MPa
Výstupná teplota spalín: 525 °C
Termická účinnosť cyklu: 35,7 %
 

Kompresor nasáva atmosférický vzduch. Vystupujúce spaliny sa dajú ďalej využiť v spalinovom kotle.

detail
detail