Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Barbotážna veža

Pod barbotážou rozumieme prebublávanie horúcej pary cez studenú vodu a tým jej rýchlu kondenzáciu spojenú súčasne s podstatným znížením jej tlaku. Barbotážna veža alebo tiež barbotážny systém je kondenzačný systém, ktorý je podstatnou časťou systému lokalizácie havárie spojenej s únikom chadiva z reaktora a z primárneho okruhu elektrárne. Jeho úlohou je zabezpečiť počas havárie ochladenie a kondenzáciu unikajúcej rádioaktívnej vodnej pary. Systém bol vyvinutý pre štandardný blok jadrovej elektrárne s reaktorom VVER 440 a v súčasnosti sa používa v niektorých JE v bývalom ZSSR, ČR (JE Dukovany), SR (JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce) a v Maďarsku (JE Pakš). Súčasťou systému sú hermetické priestory (hermetické boxy), v ktorých je zariadenie reaktora a potrubie primárneho okruhu, a z „barbotážnej veže“ (lokalizačného plynojemu), spojeného s hermetickými priestormi koridorom. V barbotážnej veži sú umiestnené pasívne kondenzačné zariadenia barbotážneho typu a lapače vzduchu so spätnými klapkami. Sú to korýtka z nehrdzavejúcej ocele naplnené studenou vodou cez ktorú musí z primárneho okruhu unikajúca parovzdušná zmes prebublávať. Voda skondenzuje a vzduch sa odvedie do lapačov vzduchu – plynojemov. Systém zabezpečí, že pri havárii s únikom chladiva sa vo vode barbotážnej veže zhromaždí a skondenzuje rádioaktívna para, tým sa zníži tlak a minimalizujú sa prípadné úniky rádioaktivity mimo hermetických priestorov. Rovnaký účel ako barbotážna veža majú v niektorých elektrárňach inštalované ľadové kondenzátory vytvorené z ľadových blokov cez ktoré v prípade havárie musí para prechádzať a v nich kondenzovať.

detail
detail