Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Běhounek František

21. 10. 1898 – 1. 1. 1973
český fyzik a chemik, polárny bádateľ, spisovateľ

Po absolvovaní Karlovej Univerzity študoval v rokoch 1920–1922 u Márie Curie-Sklodowskej na parížskom Institut de Radium. Po návrate skúmal rádioaktivitu v jáchymovských baniach a ako účastník polárnych výprav sa zaoberal meraním kozmického žiarenia a atmosferickej elektriny.

V roku 1935 sa stal riaditeľom Štátneho rádiologického ústavu. Venoval sa meraniu rádioaktivity a využitiu žiarenia v lekárskych aplikáciach. Patril k zakladateľom Fakulty technickej a jadrovej fyziky (1955), kde založil a viedol katedru dozimetrie a aplikácie ionizujúceho žiarenia (1963–1971). Skúmal prirodzenú rádioaktivitu v Československu vrátane vplyvu jadrových zariadení na životné prostredie. Je autorom mnohých vedeckých prác, vedeckofantastických a cestopisných próz a vedecko populárnych diel o fyzike.

detail
detail