Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bezpečnostné systémy jadrových elektrární

Pre prípad zlyhania niektorého z prvkov jadrovej elektrárne sa vytvárajú systémy prekážok tak, aby prípadná porucha neprešla do nehody či havárie. Tieto systémy rozdeľujeme podľa toho, či na svoju činnosť potrebujú elektrické napájanie a impulz na zásah alebo nie – na pasívne a aktívne bezpečnostné systémy. Aktívne bezpečnostné systémy sú podstatne zložitejšie ako pasívne a k svojej činnosti bezpodmienečne vyžadujú zaistené elektrické napájanie.

detail
detail