Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Berýlium

Berýlium je prvok, ktorý nie je rádioaktívny. V prírode je málo rozšírený, vyskytuje sa najmä v beryle. Používa sa napríklad v jadrovej a raketovej technike.

Rozpustné zlúčeniny berýlia sú jedovaté.
Chem. prvok skupiny: II A, šedý kov
Atómové číslo: 4
Relatívna atómová hmotnosť: 9,012
Teplota topenia: 1 283 °C
Teplota varu: 2 970 °C
Hustota: 1 828 kg.m-3 (20 °C)
Tvrdosť: 5
Ruda: Fenakit Be2SiO4
 
detail
detail