Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrový reaktor

V jadrovom reaktore dochádza k uvoľneniu jadrovej energie a jej premene na energiu tepelnú. Zdrojom energie je kontrolovaná štiepna reťazová reakcia v jadrovom palive. Jadrové reakcie prebiehajúce v reaktore sú zároveň zdrojom rádioaktívneho žiarenia.

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.

 

Rez reaktorom VVER 440
Rez reaktorom
VVER 440

Interaktívna schéma
Rez reaktorom KS 150
Rez reaktorom
KS 150

Interaktívna schéma
3D model reaktora typu VVER 440
Reaktor typu
VVER 440

3D animácia

 

Reaktorová sála
360° – panoramatické fotografie

Reaktorová sála

QuickTime
nižšia kvalita / 1,55 MB
vyššia kvalita / 7,99 MB

Java
nižšia kvalita / 1,27 MB
vyššia kvalita / 6,79 MB

detail
detail