Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jednosmerný motor

Jednosmerný motor je točivý elektrický stroj, v ktorom sa privádza jednosmerný elektrický prúd na komutátor aj do vinutia statora. Charakteristickou vlastnosťou jednosmerných strojov je, že motor odoberá z elektrickej siete iba prúd potrebný na krytie mechanického zaťaženia. 

Podľa zapojenia cievok statora s cievkami rotora rozoznávame jednosmerné motory: sériové, derivačné (paralelné zapojenie), kompaundné (časť statorového vinutia zapojená do série, časť paralelne) a motory s cudzím budením.

detail
detail