Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne sa budú dobre uplatňovať predovšetkým v oblastiach s pravidelným a silným vetrom. Také lokality sa nachádzajú veľmi často v horách a v prímorských krajoch. Zatiaľ čo výstavba rozsiahlych veterných parkov v horách môže narážať na estetické hľadiská a bude evidentne nežiaduca v národných parkoch a chránených oblastiach, prímorské oblasti ponúkajú pre výstavbu veterných elektrární ako obnoviteľných zdrojov elektrickej energie rad výhod. Ich nevýhodou je hlučnosť, veľký záber pôdy a ohrozovanie vtákov.

detail
detail