Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vodík

Vodík je prvok. Molekulový vodík je bezfarebný plyn, bez chuti a zápachu, ktorý zapálený vo vzduchu horí modrastým plameňom. Je viac ako 14-krát ľahší než vzduch. Vo vode a v rozpúšťadlách je málo rozpustný, pri obyčajnej teplote je málo aktívny. V teple sa zlučuje s mnohými prvkami. S kyslíkom ľahko vytvára výbušnú zmes.

Použitie: na hydrogenizačné účely, napr. výrobu amoniaku, kyseliny chlorovodíkovej a pod.

Značka: H
Najjednoduchší chem. prvok:
Skupina: I A
Oxidačné číslo: 1,1
Atómové číslo: 1
Relatívna atómová hmotnosť: 1,00797
Teplota topenia: -259,20 °C
Teplota varu: -252,771 °C
Hustota: 0,0899 kg.m-3
Zdroj: rozkladom vody, ropy, zemného plynu
Polomer jadra sa rovná polomeru protónu: 1,4 x 10-15 m
detail
detail