Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Vodná elektráreň Gabčíkovo

Vodná elektráreň Gabčíkovo je najväčšia vodná elektráreň na Slovensku. Táto elektráreň mala byť, podľa medzinárodnej zmluvy medzi Maďarskom a ČSSR z roku 1977, jedným z článkov sústavy vodných diel Gabčíkovo–Nagymaros. Po jednostrannom prerušení práce na sústave zo strany Maďarska v roku 1989 bolo rozhodnuté dobudovať vodné dielo Gabčíkovo výhradne na slovenskom území. V súčasnosti je už vodná elektráreň Gabčíkovo v plnej prevádzke.

Vodná elektráreň Gabčíkovo.
Začiatok výstavby: 1978, uvedenie do prevádzky 1992–1995
Typ a inštalovaný výkon turbín: 8 vertikálnych Kaplanových turbín, 8 x 90 MW
Rozsah spracovávaných prietokov: 413 až 636 m3/s na jednu turbínu
Ročná výroba elektrickej energie v priemerne vodnatom roku: 2 727 GWh
detail
detail