Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Výparník

Výmenník tepla, v ktorom sa dodávané teplo využíva na tvorbu pary. Do výparníka vstupuje voda predhriata na teplotu nasýtenia, takže dodávané teplo slúži na tvorbu pary pri stálom tlaku. Voda sa vo výparníku vyparuje pri konštantnej teplote, teplote nasýtenia. Výparník klasického parného kotla pozostáva z vertikálnych trubíc, ktoré ochladzujú spaľovací priestor kotla. 

Výparník kotla s výkonom 220 t/h pary.

Tlak v kotli: 11,3 MPa
Teplota sýtosti: 320 °C
Vstupná teplota spalín: 2 140 °C
Výstupná teplota spalín: 1 320 °C
Výhrevná plocha: 550 m2
detail
detail