Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Bór

Chemický prvok s vysokou účinnosťou absorpcie neutrónov. Jeho zlúčeniny sa preto používajú do regulačných a havarijných tyčí jadrových reaktorov a jeho kyselina do vôd primárneho okruhu. Pri absorpcii neutrónu sa bór najčastejšie rozpadáva na časticu alfa (jadro hélia) a atóm lítia. Medzi jeho významné zlúčeniny patrí oxid boritý B2O3 a kyselina boritá H3BO3.

Chem. prvok skupiny: III A
Šedočierne kryštály alebo hnedý prášok
Atómové číslo: 5
Relatívna atómová hmotnosť: 10,811
Teplota topenia: 2 300 °C
Teplota varu: 2 550 °C
Hustota: 2 340 kg.m-3
Tvrdosť kryštálov: 9,3
Rudy: Borax Na2B4O7 * 10 H2O, Kernit Na2B4O7 * 4 H2O
detail
detail