Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kadmium

Neušľachtilý kov, ktorý sa získava predovšetkým elektrolyticky. Používa sa pri výrobe elektród do alkalických, niklovo-kadmiových akumulátorov a v jadrovej technike ako absorbátor neutrónov.

Značka: Cd
Chem. prvok skupiny: VII B
Biely, lesklý, ťažný kov
Oxidačné číslo v zlúčeninách: II
Atómové číslo: 48
Relatívna atómová hmotnosť: 112,41
Teplota topenia: 320,9 °C
Teplota varu: 767 °C
Hustota: 8 650 kg.m-3
detail
detail