Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kelvin William

26. 6. 1824 – 17. 12. 1907
britský fyzik

Lord William Kelvin sa zaoberal prakticky všetkými fyzikálnymi odvetviami, najmä však elektrinou a magnetizmom. Vynašiel zrkadlový galvanometer, študoval elektrické kmity pomocou matematickej analýzy, navrhol absolútnu stupnicu na meranie teploty. Na jeho počesť je po ňom pomenovaná jednotka termodynamickej teploty.

detail
detail