Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kompenzácia účinníka

Kompenzácia účinníka slúži na vylepšenie účinníka elektrického obvodu. Napríklad elektrický obvod s výrazne induktívnym charakterom sa zaradením kompenzačných kondenzátorov zmení na takmer činnú záťaž. Neodoberá tak zo siete zbytočne veľký jalový prúd (pozri jalový výkon) a napájacie vodiče môžu mať menší prierez, zlepší sa účinnosť využitia energie.

detail
detail