Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
Označenie Názov projektu Stav projektu
C10 Uvoľňovanie materiálov z vyraďovania Ukončený
C12 Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany Ukončený
C12.1 Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1 Ukončený
C13 Nakladanie so sypkým RAO Ukončený
C15-A Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania Ukončený
C15-B Transportné a obalové prostriedky na vyraďovanie JE V1 – I. etapa Ukončený
C16.1 Úprava skladovacích priestorov Ukončený
C17.1 Úprava budov – vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácie Ukončený
C7-A1 Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov Ukončený
C7-A2 Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení Ukončený
C7-A3 Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1 Ukončený
C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO V realizácii
C7-B Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov Ukončený
C7-C Rekonštrukcia BSC RAO Ukončený
C7-D1 Dodávka prepravného kontajnera pre koncentráty Ukončený
C7-D2 Vzorkovanie, analýza a charakterizácia „vlhkých odpadov“ Ukončený
C7-D3 Vzorkovanie, analýza a charakterizácia Ra sedimentov v skladovacích nádržiach Ukončený
C8 Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice Ukončený
C9.1 Štúdia realizovateľnosti rozšírenia RÚ RAO Mochovce Ukončený
C9.4 Návrh a vybudovanie nových úložných priestorov pre LLW a VLLW z vyraďovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce Ukončený
detail
detail