Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
Označenie Názov projektu Stav projektu
C12 Modernizácia monitorovacieho zariadenia radiačnej ochrany Ukončený
C12.1 Laboratórne vybavenie potrebné pre proces vyraďovania JE V1 Ukončený
C13 Nakladanie so sypkým RAO Ukončený
C15-A Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania Ukončený
C15-B Transportné a obalové prostriedky na vyraďovanie JE V1 – I. etapa Ukončený
C16.1 Úprava skladovacích priestorov Ukončený
C17.1 Úprava budov – vytvorenie priestorov pre stredisko technickej dokumentácie Ukončený
C7-A1 Štúdia realizovateľnosti pre spracovanie kovových odpadov Ukončený
C7-A2 Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení Ukončený
C7-A3 Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1 Ukončený
C7-A4 Zariadenie na pretavovanie kovových RAO V realizácii
C7-B Spracovanie historických odpadov – kalov a sorbentov Ukončený
C7-C Rekonštrukcia BSC RAO Ukončený
C7-D1 Dodávka prepravného kontajnera pre koncentráty Ukončený
C7-D2 Vzorkovanie, analýza a charakterizácia „vlhkých odpadov“ Ukončený
C7-D3 Vzorkovanie, analýza a charakterizácia Ra sedimentov v skladovacích nádržiach Ukončený
C8 Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice Ukončený
C9.1 Štúdia realizovateľnosti rozšírenia RÚ RAO Mochovce Ukončený
C9.4 Návrh a vybudovanie nových úložných priestorov pre LLW a VLLW z vyraďovania JE V1 v RÚ RAO Mochovce Ukončený
D0 Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1 V realizácii
detail
detail