Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Alternatívne zdroje energie

Alternatívnymi zdrojmi energie nazývame energetické zdroje, ktoré predstavujú určitú alternatívu ku klasickej a jadrovej energetike. Do istej miery sa tento pojem kryje s pojmom obnovitelné zdroje energie. Alternatívne zdroje energie predstavujú najmä formy energie s nižšími výkonmi a s minimálnym dosahom na životné prostredie (napr. energia slnečná, veterná, geotermálna...). Zaraďuje sa sem aj energia vodná z malých vodných elektrární.

detail
detail