Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora BWR

PALIVO: Obohatený urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR: Ľahká (obyčajná) voda. 
CHLADIVO: Ľahká (obyčajná) voda. 
AKTÍVNA ZÓNA: Malé tabletky z UO2 hermeticky uzavreté do zirkóniového obalu tvoria palivovú tyč. Palivové tyče sú zložené do tzv. palivovej kazety. Voda sa v aktívnej zóne ohrieva až do varu. Para je v hornej časti reaktora zbavená kvapiek a priamo poháňa turbínu s generátorom.

Tepelný výkon: 3 580 MW
Výška aktívnej zóny: 3,8 m
Priemer aktívnej zóny: 4,9 m
Počet palivových kaziet: 748 ks
Hmotnosť paliva v reaktore: 136 t
Obohatenie čerstvého paliva: 2,4 – 3 %
Počet palivových tyčí v kazete: 64 ks
Priemer palivovej tyče: 12,3 mm
Tlak chladiva v reaktore: 6,8 MPa
Teplota chladiva na vstupe: 216 °C
Teplota pary na výstupe: 285 °C
Parný výkon: 2 t/s

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail