Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora HTGR

PALIVO: tórium + vysokoobohatený urán (93 % U 235) vo forme maličkých guličiek UO2.
MODERÁTOR: grafit obsiahnutý v palivových guliach s veľkosťou tenisovej loptičky.
CHLADIVO: hélium.
AKTÍVNA ZÓNA: palivové gule sú voľne sypané do valcovitej aktívnej zóny. Z jej dna sú zase postupne odoberané. Vyhorené palivo je automaticky nahrádzané čerstvým. Chladivo prúdiace medzi palivovými guľami dosahuje na výstupe vysokú teplotu.

Tepelný výkon THTR 300 (SRN): 750 MW
Výška aktívnej zóny: 5,1 m
Priemer aktívnej zóny: 5,6 m
Hmotnosť paliva v reaktore: 0,33 t UO2 + 6,6 t ThO2
Obohatenie čerstvého paliva: 93 %
Počet palivových gulí: 675 000 ks
Priemer palivovej gule: 60 mm
Tlak hélia v reaktore: 4,0 MPa
Teplota hélia na vstupe: 260 °C
Teplota hélia na výstupe: 750 °C

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail