Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora PIUS

PALIVO: obohatený urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR: ľahká (obyčajná) voda. 
CHLADIVO: ľahká (obyčajná) voda. 
AKTÍVNA ZÓNA: podobná reaktorom BWR. Ide o nový, nekonvenčný typ reaktora, ktorého aktívna zóna je ponorená v bazéne s vodou obsahujúcou bór. V prípade nedostatočného chladenia hroziaceho tavením palivových článkov si reaktor samovoľne pripúšťa vodu z bazénu, takže odpadá potreba čerpadiel a ich zálohované napájanie elektrinou. V strede každej kazety je štvorcová trubica, kam sa pri odstavení nasypú gule z bórovej ocele. Nepoužívajú sa regulačné tyče, výkon reaktora je riadený iba zmenou koncentrácie kyseliny bóritej v chladiacej vode reaktora.

Tepelný výkon: 1 600 MW
Výška aktívnej zóny: 2,0 m
Priemer aktívnej zóny: 2,8 m
Hmotnosť paliva v reaktore: 68,4 t
Obohatenie čerstvého paliva: 2,82 %
Tlak chladiva v reaktore: 9,2 MPa
Teplota chladiva na vstupe: 262 °C
Teplota chladiva na výstupe: 293 °C
Objem vody v bazéne: 2 300 m3
Teplota vody v bazéne: 50 °C
Vnútorný priemer bazénu: 13 m
Výška bazéna: 35 m
Počet slučiek primárneho okruhu: 4 ks
detail
detail