Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora CANDU

PALIVO: prírodný urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR: ťažká voda
CHLADIVO: ťažká voda. 
AKTÍVNA ZÓNA: tvorená horizontálne rozloženými pracovnými kanálmi s palivovými prútikmi. Výmena paliva je realizovaná priebežne počas prevádzky reaktora.

Elektrický výkon reaktora CANDU v JE Bruce: 750 MW
Dĺžka palivovej kazety: 495 mm
Počet palivových kaziet v pracovnom kanále: 13
Počet pracovných kanálov: 480
Výška (dĺžka) AZ: 5,94 m
Hmotnosť paliva: 114 t
Hmotnosť ťažkej vody: 568,1 t
Tlak chladiva na vstupe do reaktora: 9,8 MPa
Teplota moderátora: cca 70 °C
Teplota chladiva na vstupe: 252 °C (vnútorná zóna)
Teplota chladiva na vstupe: 264 °C (vonkajšia zóna)
Teplota chladiva na výstupe: 299 °C

   

detail
detail