Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Atmosférický fluidný kotol

Fluidný kotol, v ktorom fluidná vrstva cirkuluje medzi vlastným spaľovacím priestorom a vonku umiestneným cyklónovým odlučovačom. Pri kotloch dodávaných v spolupráci s firmou ABB Combustion Engineering prvý ťah kotla pozostáva zo spaľovacieho priestoru, horúcich cyklónov a sifónov. Tu cirkuluje fluidná vrstva a teplota sa udržuje okolo 850 °C. Spaliny, zbavené v cyklónoch popolčeka, sa vedú do filtra za kotlom.

Parný výkon kotla: 75 až 350 t/h
Tlak prehiatej pary: 6,3 až 13,6 MPa
Teplota prehriatej pary: 420 až 540°C
Palivo: akékoľvek hnedé a čierne uhlie
Emisie škodlivých plynov: SO2 – 400 mg/Nm3, NOx – 250 mg/Nm3
 
detail
detail