Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ampére André Maria

20. 1. 1775 – 10. 6. 1836
francúzsky matematik a fyzik

Neprežil príliš šťastný život. Jeho otec skončil v čase francúzskej revolúcie pod gilotínou a mladý André sa po celý čas stretával s existenčnými problémami. Vari aj preto sa úplne zasvätil vede. Už v štrnástich rokoch vraj prečítal všetkých 20 zväzkov francúzskej Encyklopédie. Neskôr vyučoval na svetovo uznávanej polytechnickej škole v Paríži. Bol skôr matematikom, ale skutočnú slávu mu priniesla fyzika, hlavne jeho výskumy v oblasti elektriny a magnetizmu. Zaviedol jasný pojem elektrického prúdu, ktorého základná jednotka je pomenovaná po ňom. Dokázal, že solenoid sa správa ako magnet, navrhol mnoho meracích prístrojov. Zaoberal sa tiež chémiou, psychológiou a botanikou.

detail
detail