Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Archimedes

asi 287 – 212 pr.n.l.
staroveký matematik a fyzik, mechanik a vynálezca

Archimedes zo Syrakúz sa zaoberal rovnováhou na páke, kladkostrojom, určovaním ťažiska, nekonečnou skrutkou, hydrostatickým princípom - závislosťou objemu telesa, hustoty a vztlakovej sily (Archimedov zákon).
S pomerne veľkou presnosťou určil číslo p. Je po ňom pomenovaná Archimedova špirála, ktorá sa využíva pri konštrukcii moderných čerpacích a extrakčných zariadení.

Archimedes bol zabitý rímskym vojakom pri dobytí Syrakúz. Predtým mu povedal „Noli me tangere – nedotýkaj sa mojich kruhov“, keď študoval v piesku na zemi nejaký geometrický problém. Známa je jeho veta – „dajte mi pevný bod vo vesmíre a ja pohnem Zemou“.

detail
detail