Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Oxidy dusíka

Oxidy dusíka patria medzi škodlivé látky, ktoré sa môžu dostať spalinami do vzduchu. Zvyšujú škodlivé účinky oxidu siričitého a rovnako napádajú sliznice dýchacích orgánov a devastujú lesy.

Oxid dusičitý:

 • plynná látka existujúca vo formách N2O4 (bezfarebný dimér) a NO2 (hnedý monomer):
 • teplota topenia: -9,3 °C,
 • teplota varu: 213 °C.

 

Oxid dusičný – N2O5:

 • bezfarebná kryštalická látka, ktorá sa na vzduchu rozkladá,
 • teplota topenia 30 °C (rozkladá sa).

 

Oxid dusitý – N2O3:

 • kvapalina,
 • teplota topenia: -102 °C,
 • teplota varu: 3,5 °C, ľahko sa rozkladá.

 

Oxid dusnatý – NO:

 • bezfarebný paramagnetický plyn,
 • teplota topenia: -163 °C,
 • teplota varu: -151 °C,
 • ľahko oxiduje so vzdušným kyslíkom na oxid dusičitý NO2.

 

Oxid dusný – N2O:

 • bezfarebný plyn príjemnej vône a sladkastej chuti (rajský plyn),
 • teplota topenia: -102,4 °C,
 • teplota varu: -88,5 °C,
 • používa sa ako narkotikum.
detail
detail