Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Ťažba zemného plynu

Zemný plyn sa ťaží podobne ako ropa. Zemný plyn sa na popredné miesto vo svetovej energetickej bilancii dostal až v druhej polovici minulého storočia. V súčasnosti stúpa ťažba zemného plynu každoročne až o 8 %.

Číňania vraj poznali a využívali zemný plyn už v 10. storočí pred n. l. Z ložísk ho rozvádzali bambusovými trubicami až do domácností. Pri kultových obradoch starých Parsov sa používal zemný plyn ako palivo na posvätný očisťujúci oheň. Okolo roku 405 to zaznamenal Ktesias, grécky lekár na dvore perzského kráľa.

V Spojených štátoch amerických navŕtal roku 1884 George Westinghouse zemný plyn 500 m hlbokým vrtom. Začal tak obdobie využívania tohto plynu na ohrievanie a svietenie. V Európe sa začal plyn z ropných polí rozsiahlejšie využívať až v 30. rokoch 20. storočia. Napríklad na vyhrievanie martinských pecí v poľskej Stalowej Woli. V Rumunsku začali ukladať potrubie z oblasti ropných ložísk okolo Ploešti do Bukurešti po trase dlhej asi 60 km dokonca už v roku 1934.

 

CESTY PLYNU
Najväčším producentom zemného plynu sa v 80. rokoch stali sibírske oblasti vtedajšieho Sovietskeho zväzu – zo 630 miliárd kubických metrov plynu ročne pochádzali dve tretiny zo Sibíri. Na spojenie našich plynovodov so sovietskymi sa v roku 1967 začal stavať plynovod Orenburg. Stal sa základnou časťou „plynovej“ magistrály vedúcej od sibírskych ložísk do západnej Európy. Dokáže dopraviť 15,5 miliardy kubických metrov ročne, z toho bolo 2,8 miliardy kubických metrov určených pre bývalé Česko-Slovensko. To sa stalo významnou križovatkou medzinárodných plynovodov s dĺžkou sústavy viac než 4 000 km a prepravnou kapacitou okolo 60 miliárd kubických metrov ročne.

detail
detail