Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

VUJE, a.s.

Logo VUJE, a.s. VUJE, a.s.
Okružná 5, 918 64 Trnava
Slovenská republika

Tel.: +421 33 569 1111; Fax: +421 33 599 1200
E-mail: vuje@vuje.sk, Internet: www.vuje.sk

Výskumný ústav jadrových elektrární bol zriadený Federálnym ministerstvom palív a energetiky k 1. 1. 1977. Jeho prvým sídlom bola lokalita Jaslovských Bohuníc. Skutočnosť, že ústav bol v rámci vtedajšej ČSSR situovaný na Slovensko, má súvislosť predovšetkým s výstavbou a prevádzkou prvej československej JE A1 v Jaslovských Bohuniciach a následne s výstavbou a prípravou prevádzky JE V1.

V priebehu rokov svojho pôsobenia sa ústav presadil ako úspešná výskumná organizácia doma aj vo svete. Po roku 1989 bol pre privatizáciu zvolený model jeho odkúpenia akciovou spoločnosťou založenou pracovníkmi ústavu. Tento model privatizácie bol úspešný a ústav sa dňom 1. 11. 1994 pretransformoval zo štátneho podniku na súkromnú akciovú spoločnosť Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.

Ústav sa zaoberá výskumno-vývojovými potrebami prevádzky jadrových elektrární a rieši aj konkrétne problémy vo fáze projektovania, výstavby a ich spúšťania, vrátane vykonania spúšťacích prác. Medzi ďalšie oblasti činnosti ústavu patrí problematika rekonštrukcie jednotlivých uzlov a celých blokov jadrových elektrární, komplexná príprava personálu elektrární, technológia nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyraďovanie JE z prevádzky.

detail
detail