Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice

V lokalite jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, ktorá sa nachádza necelých 20 km od Trnavy, sú vlastne tri jadrové elektrárne – A1, V1 a V2. Vlastníkom elektrární JE A1 a JE V1 je spoločnosť JAVYS, JE V2 patrí elektrárenskej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s.

Jednobloková elektráreň A1 je prvá jadrová elektráreň na území bývalého Československa a jej prevádzka bola spojená s prvým priemyselným využitím jadrovej energie u nás. Bola budovaná v spolupráci so sovietskymi špecialistami a dodávateľskými organizáciami a predstavovala experimentálnu elektráreň, ktorej cieľom bolo overiť prevádzkyschopnosť a výhodnosť reaktora (typ KS 150, výkon 150 MW) s prírodným uránom ako palivom, moderovaného ťažkou vodou a chladeného plynom (CO2). Generálnym dodávateľom stavebnej časti bol Hydrostav Bratislava a technologickej časti Škoda Plzeň. Za počiatok výstavby sa považuje rok 1958, prifázovanie na elektrickú sieť sa uskutočnilo 25. 12. 1972, ale po dvoch pomerne vážnych haváriách roku 1977 sa jej prevádzka ukončila. V súčasnej dobe je elektráreň vo fáze vyraďovania z prevádzky.

Jadrová elektráreň V1 má dva bloky s reaktormi VVER 440 (starší typ V 230). 
Začiatok jej výstavby sa datuje rokom 1972 a do prevádzky bola uvedená v rokoch 1978–1980 (1. blok – 12/1978, 2. blok – 3/1980). Prevádzka 1. bloku bola v roku 2006, po skoro tridsiatich rokoch, ukončená.

Jadrová elektráreň V2 má dva bloky s reaktormi VVER 440 (novší typ V 213). 
Začiatok jej výstavby sa datuje rokom 1976 a do prevádzky bola uvedená v rokoch 1984– 1985 (1. blok – 8/1984, 2. blok – 8/1985). JE V2 okrem výroby elektrickej energie zásobuje neďaleké mesto Trnava teplom, takže elektráreň pracuje v režime kombinovanej produkcie tepla a elektrickej energie.

Na území elektrární Jaslovské Bohunice sa ďalej nachádza medzisklad vyhoreného jadrového paliva a spracovateľské centrum rádioaktívnych odpadov.

 

Jadrová elektráreň V1Jadrová elektráreň V1
Interaktívna schéma

 

Jadrová elektráreň A1Jadrová elektráreň A1
Interaktívna schéma

   
detail
detail