Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Koncentrácia spádu vo vodných elektrárňach

Výkon vodných elektrární určuje hydroenergetický spád a prietok. Čím väčší spád sa využíva, tým menšie sú merné investičné náklady na 1 kW inštalovaného výkonu a tým menšie sú i prevádzkové náklady na 1 kWh vyrobenej elektrickej energie.

Čo najväčšia koncentrácia spádu je teda základnou podmienkou hospodárnosti výstavby vodnej elektrárne a dá sa docieliť nasledujúcimi spôsobmi: 

a) pomocou priehrady alebo hrádze,
b) využitím derivácie (obtoku) (pozri heslo derivačná vodná elektráreň),
c) prečerpávaním (pozri heslo prečerpávacia vodná elektráreň),
d) využitím prílivu a odlivu na pobreží morí (pozri heslo prílivová vodná elektráreň).  

detail
detail