Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kozmické žiarenie

Kozmické žiarenie sú častice a fotóny, ktoré k nám prichádzajú z kozmického priestoru. Kozmické žiarenie sa delí na dve zložky: primárnu a sekundárnu. Primárne kozmické žiarenie sa skladá prevažne z protónov a častíc alfa. Sekundárne kozmické žiarenie vzniká interakciami primárneho kozmického žiarenia s atmosférou a povrchom Zeme. 

  • Primárne kozmické žiarenie: protóny, neutróny a častice alfa 
    – max. pozorovaná energia bola 1 020 MeV. 

  • Sekundárne kozmické žiarenie:
    – nukleóny, mezóny, elektróny, hyperóny a pozitróny,
    – fotóny.

detail
detail