Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kyslík

Kyslík je chemický a nepostrádateľný biogénny prvok. Skladá sa z dvojatómových molekúl O2 a v prírode existuje i trojatómová molekula O3, ktorá sa nazýva ozón. Kyslík je súčasťou vzduchu (23,0 hm. %), vody (88,81 hm. %) a prístupnej časti zemskej kôry (47,3 hm. %). Používa sa pri spaľovaní látok na získanie ich energie, pri oxidácii, na autogénne rezanie a zváranie kovov, ako súčasť raketového paliva, v dýchacích prístrojoch atď.   

Značka: O
Chem. prvok skupiny: VI B
Bezfarebný plyn
Atómové číslo: 8
Relatívna atómová hmotnosť: 15,9994
Teplota topenia: - 218,3 °C
Teplota varu: - 183,0 °C
Hustota 1,429 kg.m-3
detail
detail