Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Varný reaktor

Typ reaktora, v ktorom sa ako chladivo používa obyčajná voda pod tlakom a táto voda sa v aktívnej zóne ohrieva až do varu. Para je v hornej časti reaktora zbavená kvapiek a priamo poháňa turbínu s generátorom. Tento typ reaktora sa označuje ako BWR – Boiling Water Reactor. Z hľadiska energie neutrónov vyvolávajúcich štiepenie ide o tepelný (pomalý) reaktor. V súčasnosti je asi 1/3 všetkých ľahkovodných reaktorov typu BWR.

Varnými reaktormi sú aj reaktory elektrárne typu RBMK, napríklad Černobyľ, ale moderátorom je grafit.

detail
detail