Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Výkon reaktora

Výkon jadrového reaktora rozoznávame dvojaký: Tepelný výkon udávaný v tepelných wattoch (Wt) a predstavujúci množstvo tepelnej energie, ktorú dokáže reaktor vyrobiť (premeniť) z jadrovej energie jadrového paliva. Napríklad tepelný výkon reaktora VVER 440 je 1 375 MWt. Ďalším výkonom je elektrický výkon, udávaný vo elektrických wattoch (We) a predstavujúci množstvo elektrickej energie, ktorá vznikne premenou tepelnej energie produkovanej reaktorom.

Číslo v typovom označení reaktora obvykle označuje jeho elektrický výkon, napr. pri VVER 440 je to 440 MWe, teda z 1 375 MWt možno získať asi 440 MWe.

detail
detail