Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Výkon

Z fyzikálneho hľadiska výkon predstavuje podiel práce vykonanej v určitom časovom úseku a doby za ktorú bola práca vykonaná. Príkonom sa rozumie výkon privádzaný a výkonom výkon odvádzaný. Jednotkou výkonu je watt a predtým sa tiež používala ako jednotka jeden kôň, čo je 735,5 W. Ďalej sa rozoznáva výkon okamžitý, menovitý (daný parametrami stroja), merný (vztiahnutý na inú veličinu), inštalovaný.

Z hľadiska elektroenergetiky je výkon veličinou úmernou súčinu elektrického napätia a elektrického prúdu. Rozoznáva sa činný výkon [W], zdanlivý výkon [VA], jalový výkon [VAr], menovitý výkon, inštalovaný výkon, pohotový výkon.

Výkonom sa označuje aj množstvo preneseného média za jednotku času, napríklad výkon pri plynovodoch v m3/s.

detail
detail