Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
Označenie Názov projektu Stav projektu
D0 Implementácia programu vyraďovania s využitím ľudských zdrojov dostupných v JE Bohunice V1 V realizácii
D1.1 Demontáž izolácií strojovne JE V1 Ukončený
D1.2 Demontáž zariadení strojovne JE V1 Ukončený
D19.1 Obnova HW vybavenia PMU Ukončený
D2 Dekontaminácia primárneho okruhu Ukončený
D2.1 Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1 – 1. časť Ukončený
D3.1A Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa Ukončený
D3.1B Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1 Ukončený
D3.2 Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov Ukončený
D3.3 Demontáž systémov elektrického napájania Ukončený
D3.4 Demontáž dieselgenerátorov Ukončený
D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení V realizácii
D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu V realizácii
D4.3A Demontáž izolácií v kontrolovanom pásme JE V1 Ukončený
D4.4A Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok – I. etapa Ukončený
D4.4B Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť V realizácii
D4.4C.01 Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2.časť, podprojekt D4.4C.01 V realizácii
D7.1 Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1 Ukončený
detail
detail