Javys, a.s.

Aktuálne projekty

Všetky projekty

Filtrovanie

Skupina projektov:

A – projekty ukončovania prevádzky JE V1
B – projekty prípravy dokumentácie vyraďovania JE V1
C – projekty manažmentu rádioaktívnych odpadov
D – projekty vyraďovania JE V1

Stav projektu:
Označenie projektu
Označenie Názov projektu Stav projektu
D1.1 Demontáž izolácií strojovne JE V1 Ukončený
D1.2 Demontáž zariadení strojovne JE V1 Ukončený
D19.1 Obnova HW vybavenia PMU Ukončený
D2 Dekontaminácia primárneho okruhu Ukončený
D2.1 Dekontaminácia bazénov skladovania a ďalších kontaminovaných nádrží JE V1 – 1. časť Ukončený
D3.1A Demontáž a demolácia vonkajších objektov JE V1 – 1. etapa Ukončený
D3.1B Demontáž a demolácia chladiacich veží JE V1 Ukončený
D3.2 Demontáž vonkajších nekontaminovaných zariadení a objektov Ukončený
D3.3 Demontáž systémov elektrického napájania Ukončený
D3.4 Demontáž dieselgenerátorov Ukončený
D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení V realizácii
D4.2 Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu V realizácii
D4.3A Demontáž izolácií v kontrolovanom pásme JE V1 Ukončený
D4.4A Demontáž systémov budovy pomocných prevádzok – I. etapa Ukončený
D4.4B Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 1. časť V realizácii
D4.4C.01 Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2.časť, podprojekt D4.4C.01 V realizácii
D7.1 Štúdia realizovateľnosti nakladania s komponentmi PO JE V1 Ukončený
detail
detail