Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Kvapalný rádioaktívny odpad

Kvapalnému rádioaktívnemu odpadu sa v jadrových elektrárňach najprv redukuje objem a ďalej sa upravuje buď bitúmenáciou alebo cementáciou do 200 l sudov, ktoré sú vkladané do vláknobetónových kontajnerov a potom ukladané na úložisku. Ďalšou používanou metódou je vitrifikácia a polymerizácia.

detail
detail