Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora RBMK

PALIVO: obohatený urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR: grafit
CHLADIVO:ľahká (obyčajná) voda. 
AKTÍVNA ZÓNA: palivové tyče tvoria zirkóniové trubice, v ktorých sú naskladané valčeky z UO2. Chladivo prúdi cez tlakové kanály rozmiestnené v grafitovom valcovom bloku. Zmes vody a pary prúdiaca z kanálov je odvádzaná do separátora a z neho para do turbíny.

Tepelný výkon RBMK 1 000: 3 200 MW
Výška aktívnej zóny: 7 m
Priemer aktívnej zóny: 11,8 m
Počet tlakových kanálov: 1 693 ks
Hmotnosť uránu v reaktore: 192 t
Obohatenie čerstvého paliva: 2,0 %
Počet tyčí v kanále: 2 x 18 ks
Priemer palivovej tyče: 13,6 mm
Tlak pary v separátore: 6,9 MPa
Teplota chladiva na vstupe: 265 °C
Teplota pary na výstupe: 280 °C

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail