Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Atóm

a) FILOZOFICKY: V gréckej filozofii je atóm taká častica bytia, ktorá pri delení bytia je sama ďalej už nedeliteľná a ktorá sa spolu s ostatnými atómmi pohybuje v prázdnom priestore.

b) FYZIKÁLNE: Atóm je najmenšia časť chemického prvku, ktorá je schopná vstúpiť do chemickej reakcie. Atóm sa skladá z malého jadra a z elektrónového obalu. Jadro atómu je tvorené protónmi a neutrónmi, elektrónový obal elektrónmi.

detail
detail