Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tepelný napájač

Potrubný systém privádzajúci horúcu vodu alebo paru z energetickej centrály na miesto potreby. Racionálne využitie fosílnych palív znamená súčasnú výrobu elektrickej energie, horúcej úžitkovej vody a tepla na vykurovanie. Sieť tepelných napájačov teda postupne porastie. 

detail
detail