Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tórium

Tórium (podľa mýtického boha Thora) je prvok nerozpustný v zriedených kyselinách a roztokoch hydroxidov. Je dobre rozpustný v kyseline chlorovodíkovej a lúčavke kráľovskej. Z tória možno pripraviť štiepny izotop U 233, ktorý sa v prírode nevyskytuje.

Značka: Th
Chem. prvok skupiny: aktinoidy
Šedý, mäkký, ťažný, rádioaktívny kov
Atómové číslo: 90
Relatívna atmosferická hmotnosť: 232,0381
Teplota topenia: 1 750 °C
Teplota varu: 3 800 °C
Hustota: 11 720 kg.m-3
detail
detail