Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora PWR

PALIVO: obohatený urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR: ľahká (obyčajná) voda. 
CHLADIVO: ľahká (obyčajná) voda. 
AKTÍVNA ZÓNA: malé tabletky z UO2, hermeticky uzavreté do zirkóniového obalu tvoria palivovú tyč. Z vyše dvoch stoviek palivových tyčí sa skladá palivová kazeta. Regulácia výkonu sa uskutočňuje pomocou havarijných a regulačných tyčí, ktoré sa zasúvajú alebo vyťahujú z aktívnej zóny.

Tepelný výkon PWR 1 300: 3 780 MW
Výška aktívnej zóny: 3,9 m
Priemer aktívnej zóny: 3,6 m
Počet palivových kaziet: 193 ks
Hmotnosť paliva v reaktore: 103 t
Obohatenie čerstvého paliva: 3,4 %
Počet palivových tyčí v kazete: 235 – 239
Priemer palivovej tyče: 10,75 mm
Tlak chladiva v reaktore: 15,8 MPa
Teplota chladiva na vstupe: 292 °C
Teplota chladiva na výstupe: 326 °C
Počet slučiek primárneho okruhu: 4 ks

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail