Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora VVER 1000

PALIVO: obohatený urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR
: ľahká (obyčajná) voda. 
CHLADIVO
: ľahká (obyčajná) voda. 
AKTÍVNA ZÓNA
: malé tabletky z UO2 hermeticky uzavreté do zirkóniového obalu tvoria palivovú tyč. Palivové tyče sú skladané do tzv. palivovej kazety. Regulácia výkonu sa uskutočňuje pomocou havarijných a regulačných tyčí, ktoré sa zasúvajú alebo vyťahujú z aktívnej zóny.

Tepelný výkon: 3 000 MW
Výška aktívnej zóny: 3,5 m
Priemer aktívnej zóny: 3,16 m
Počet palivových kaziet: 151 ks
Hmotnosť paliva v reaktore: 66 t
Obohatenie čerstvého paliva: 4,4 %
Počet palivových tyčí: 331 ks
Priemer palivovej tyče: 9,1 mm
Tlak chladiva v reaktore: 15,7 MPa
Teplota chladiva na vstupe: 289 °C
Teplota chladiva na výstupe: 324 °C
Počet slučiek primárneho okruhu: 4 ks

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail