Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktívna zóna reaktora VVER 440

PALIVO: obohatený urán vo forme oxidu uraničitého (UO2). 
MODERÁTOR
: ľahká (obyčajná) voda.
CHLADIVO: ľahká (obyčajná) voda.
AKTÍVNA ZÓNA: malé tabletky z UO2 hermeticky uzavreté do zirkóniového obalu tvoria palivové tyče. Z desiatok palivových tyčí sa skladajú palivové kazety. Regulácia výkonu sa uskutočňuje pomocou havarijných a regulačných tyčí - ich zasúvaním alebo vyťahovaním z aktívnej zóny.

Tepelný výkon: 1 375 MW
Výška aktívnej zóny: 2,5 m
Priemer aktívnej zóny: 2,88 m
Počet palivových kaziet: 349 ks
Hmotnosť paliva v reaktore: 42 t
Obohatenie čerstvého paliva: 3,3 %
Počet palivových tyčí v kazete: 126 ks
Priemer palivovej tyče: 9,1 mm
Tlak chladiva: 12,3 MPa
Teplota chladiva na vstupe: 265 °C
Teplota chladiva na výstupe: 295 °C
Počet slučiek primárneho okruhu: 6 ks

   

Odkazy: Označenie jednotlivých typov reaktorov.
detail
detail