Javys, a.s.

Energetický slovník

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tepelný motor

Stroj, v ktorom dochádza k premene tepelnej energie pracovnej látky na mechanickú prácu. Príkladom tepelného motora je spaľovací motor, v ktorom sa periodicky premieňa teplo získavané spaľovaním benzínu alebo motorovej nafty na pohybovú energiu vozidla. Iným príkladom môže byť tepelná turbína.

Spaľovacia plynová turbína, typ GT26.
Výkon turbíny: 240 MW
Účinnosť: 37,8 %
Merná spotreba tepla: 9 526 kJ/kWh
Otáčky: 3 000 za min.
Výstupná teplota spalín: 608 °C
Množstvo spalín:

542 kg/s (ďalšie využitie spalín v spalinovom kotle a v odbere tepla na vykurovanie)

detail
detail